banner

Green climber

Green climber - diaľkovo ovládaná lesná fréza - nosič náradia, je primárne určená na efektívnu likvidáciu náletových ruderálnych porastov. Lesná fréza je schopná pracovať v náklone 60° a likvidovať dreviny do priemeru 12 cm. Na stroji máme ako príslušenstvo kladivový mulčovač so záberom 2 metre a lesnú frézu so záberom 1,3 metra. Stroj je kompaktný, preto je s ním možné pracovať na miestach, kde to nie je možné traktorom.

 

 

Prednosti stroja

Prednosti stroja sú výkon v kompaktnom prevedení, práca vo svahu do 60°, mulčovanie, frézovanie drevín, stroj je schopný zastúpiť ručnú prácu krovinorezom niekoľkých desiatok ľudí. Jej výkon pri mulčovaní porastu zastúpi prácu desiatich ľudí s krovinorezmi. Tento stroj s lesnou frézou nahrádza prácu pri náročným vyťažovaním porastov mladých drevín za pomoci pilčíkov.

Čo je dobré vedieť pred prácou a na čo sa pripraviť pri využití stroja

 

Kedy využiť lesnú frézu na prácu: primárnym využitím stroja je likvidácia náletových drevín a ruderálnych porastov bez nutnosti náročnej ručnej práce. Stroj v dvoch pracovných krokoch zlikviduje dreviny a byliny. V smere vpred nahrubo rozseká porast do priemeru 12 cm na úrovni terénu, v smere vzad hrubý materiál rozmelní na drobnejšie častice. Materiál – mulč zostáva ležať na mieste, kde sa prirodzene rozpadne a vráti do pôdy vo forme živín.


Koľko ľudí stroj zastúpi: stroj za bežných podmienok svojím výkonom za deň zastúpi prácu viac ako 10 ľudí s krovinorezmi a motorovými pílami.


Ako by mal vyzerať pripravený pozemok na prácu: za ideálnych podmienok pozemok netreba nejakým spôsobom pripravovať. Častým javom však býva práca na lokalitách s odpadom. Stavebný odpad (betón trčiaci z terénu), komunálny odpad (koberce a káble), bývajú bežné. Práca stroja vtedy býva spomaľovaná oslobodzovaním pracovnej časti stroja od namotaného kábla alebo železnej armatúry.    


Green Climber je možné využiť na miesto štiepkovača: pokiaľ nie je nutné odvážať štiepku/mulč, je vhodnejšie využiť Green Climber. Stroj zastúpi naraz prácu pilčíka a prácu štiepkovača s obsluhou.


So strojom je možné vykonávať aj iné práce: stroj je podobný ako Ditch Witch – nosič náradia, takže je možné naň upevniť rôzne typy náradia. Nám sa stroj osvedčil ako mulčovač. Používame na ňom mulčovač s pracovným záberom 2 m.

 

Fotogaléria Green climber

 • Green climber
  Green climber

  Stroj s frezovacou hlavou

 • Green climber
  Green climber

  Mulcovanie pozemku s mulcovacou hlavou

 • Green climber
  Green climber

  Frezovanie drevín

 • Green climber
  Green climber

  Frézovanie drevín

 • Green climber
  Green climber

  Mulčovanie pasienkov

 • Green climber
  Green climber

  Mulćovanie burín