banner

Vermeer

Pňová fréza Vermeer umožňuje moderný a efektívny spôsob likvidácie pňov frézovaním. Náročná likvidácia odkopávania veľkých pňov po výrube stromov je minulosťou. Stroj svojím frézovacím kolesom a kladivami rozbíja peň na piliny priamo na mieste, pričom sa vzniknutými pilinami jama zahrnie.

 

Prednosti stroja

Prednosti stroja sú: frézovanie pňov na hĺbku -40 cm pod terén bez nutnosti odkopávania, veľký výkon v kompaktnom stroji, dostupnosť na malých pozemkoch s prekážkami, prejazdová šírka cez bránu 1 meter.

Čo je dobré vedieť pred prácou a na čo sa pripraviť pri využití stroja

 

Kedy využiť pňovú frézu na prácu: pokiaľ máte na pozemku pne po výrube stromov a cieľom je estetická alebo funkčná úprava pozemku, je tento stroj správna voľba. Založenie nového trávnika alebo stavba na mieste, kde pred tým stál strom, je možná aj bez výkopu veľkej jamy a odvozu pňa na skládku. Stroj šetrí náklady s časovo náročným odkopávaním, odvozom a skládkovaním pňov. Pri práci nedochádza k plošnému rozrušovaniu celistvosti terénu. Mestá a obce využívajú službu pre zefektívnenie kosenia plôch, obchádzanie pňov totiž vedie k časovým stratám na kosení.

Čo pňová fréza zvládne: ide o vysoko-výkonnú pňovú frézu. Priemer pňa nie je limitovaný. Nami najväčší frézovaný priemer pňa (meraný priemer na úrovni terénu bol 7,4 m, šlo o jaseň vo veku cca 250 rokov).

Aká je hĺbka frézovania: bežná hĺbka frézovania býva -20 cm pod terén, fréza je schopná frézovať na -40 cm pod úroveň terénu, na ktorom stojí, bez nutnosti doplnkových terénnych prác.

Kam sa stroj zmestí: stroj má  rozťahovací podvozok, v zloženom – pojazdovom stave má šírku 90 cm, v pracovnom rozloženom stave má šírku 130 cm.

Ako vyzerá hmota po frézovaní pňov: výsledkom je zemina zmiešaná s pilinami. Materiál je možné ponechať na mieste na prehnitie, prípadne využiť ako zložku kompostu, po troch rokoch býva materiál prehnitý (závisí od lokálnych podmienok – hrúbka a množstvo materiálu, vlhkosť...).

Aký býva objem materiálu po frézovaní pňov: v závislosti od priemeru pňa môže ísť o objemný materiál, ide o prevzdušnenú hlinu s pilinami. Ilustračná fotka (v galérii nižšie) po frézovaní na hĺbku -40 cm topoľa priemeru cca 1,5 m. Materiál býva vítaným v kompostárňach.

Fotogaléria fréza na pne

 • Frezovanie
  Frezovanie

  Prace v pamiatkovej zone

 • Freza na pne
  Freza na pne

  Priebeh frezovania

 • Freza na pne
  Freza na pne

  Frezovanie extremneho pna

 • Freza na pne
  Freza na pne

  Odhrnanie pilin

 • Frezovanie pna
  Frezovanie pna

  Pne na cintorine

 • Freza na pne
  Freza na pne

  Priebeh prace